Listado de Calculadoras Canon programables en BASIC.

Modelo Procesador Veloc Leng Año Ram Total Ram Disp. Exp. Mem Pant. Gráf. Sonido IMP Peso Medidas (mm) Manual IR
X-07 NSC800 3.6Mhz BASIC, ASB 1983 8 K 6,7 K 8 K 4x20 320x32 Frec, Dur No 630 gr 200x130x30 4xAA XX